ShineYoung Logistics
烟台欣阳国际货运代理有限公司

产品详情
韩国线
韩国线
市场价: 0.0
产品详情


船期表如下:

始发港目的港船期航程备注
烟台仁船周一、二、三、四、五、日24小时
烟台平仄周二、四、日24小时
烟台釜山周一、五4天


首页                    服务类型                    服务项目                   公司介绍                    新闻中心                    联系我们
联系QQ:350743405                手机号码:13964549615                联系邮箱:shineyoung001@163.com
0535-6692238