ShineYoung Logistics
烟台欣阳国际货运代理有限公司

为什么选择欣阳

作者:刘俐网址:http://www.sy-cn.com浏览数:173 
  1. 丰富的工作经验:业务开始之前就会为您考虑可能会遇到的问题。

  2. 责任心:我们会把您的托付当成自己的业务。

  3. 我们会站在客户的立场去考虑问题

首页                    服务类型                    服务项目                   公司介绍                    新闻中心                    联系我们
联系QQ:350743405                手机号码:13964549615                联系邮箱:shineyoung001@163.com
0535-6692238