ShineYoung Logistics
烟台欣阳国际货运代理有限公司

———————————  서비스 종류 ———————————
SERVICE TYPES
“做最强的物流服务商、做最好的货运代理人”,奋发物流依托雄厚的货物运输、
岸产资源、海外机构的整体实力,延伸和完善物流供应链管理,以其独特的项目管理和服务赢得客户的信赖。
에이어 운송
트럭 운송
컨테이너 운송
철도 운송
창고 서비스
대행설비 운반
QQ:350743405             H.P :13964549615               E-Mail:shineyoung001@163.com
0535-6692238