ShineYoung Logistics
烟台欣阳国际货运代理有限公司

为什么要选择欣阳
A :丰富的工作经验,业务开始之前就会为您考虑可能会遇到的问题。
B    :责任心强,我们会把您的托付当成自己的业务。
C :将心比心,我们会站在客户的立场去考虑问题
首页                    服务类型                    服务项目                   公司介绍                    新闻中心                    联系我们
联系QQ:350743405                手机号码:13964549615                联系邮箱:shineyoung001@163.com
0535-6692238